การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
| |
error

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป
รฟม. ได้ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน
โดยผู้ร้องเรียนจะต้องทำการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
ก่อนยื่นเรื่องหรือติดตามเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านในเงื่อนไขการให้บริการ

อ่านเงื่อนไขการให้บริการ