ร้องเรียน ด้านการทุจริต


รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ และฝ่าฝืนจริยธรรม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประจำปีงบประมาณ 2566

  *
  *
  *
  *
  *
  *

ขนาดไฟล์แนบไม่เกิน 10 MB เป็นรูปภาพ วีดีโอ หรือ PDF เท่านั้นครับ/ค่ะ :
ยังไม่มีการอัปโหลดไฟล์
หมายเหตุ : ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว
ทั้งนี้ รฟม. มีการเก็บข้อมูลตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) ตาม นโยบายการใช้คุกกี้ และมีการเก็บข้อมูลตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล